Photos

Events


 


                                           विशेष सुबिधा

#001 यदी कुनै पनि बेला उपकरण आपसे आप चल्नै छोडयो भने त्यसको सट्टा भर्नामा अर्को नयाँ पाउने छौ । दुई वर्ष सम्मको लागि यो  व्यबस्था रहेको छ ।
#002 यदी उपकरणमा कुनै खराबी आयो भने त्यस उपकरणमा आवश्यक परेका सामान बदला गरी फेरी उपयोग गर्न परेमा दुई वर्ष सम्म कुनै  सामानको भुक्तानी साथै मर्मत बापत कुनै पनि किसिमको रकम लाग्ने छैन ।
#003 यदी उपकरण प्रयोगमा ल्याउदा ल्याउदै दुई वर्षमा अबधि पुरा भई अर्को तीन वर्ष सम्मको उपकरणमा सामान फेर्न वा बदला गर्न परेमा त्यस सामानको मूल्य  लाग्ने छ । सर्भिस भने निशुल्क रहने छ ।
#004 यदी उपकरणमा पाँच वर्ष भन्दा बढी समय बितिसकेको छ भने त्यस पछि सामानको पैसा र सेवा शुल्क लागने छ ।
#005 यदी तपाईलाई त्यस उपकरणले काम गर्न समस्या रहेमा कम्पनीवाट अर्काे उपकरण ल्याई प्रयोग गर्न पाईने छ ।
#006 कुनै पनि बेला उपकरण बिना काम रोकिने छैन । कम्पनिले सदैव उपकरण उपलब्ध गराएर मात्र हजुरको उपकरण मर्मत गर्न लानेछ ।
#007 उपकरणमा कुनै पनि मुख्य सामानहरु जसमा Motor/Motherboad or major parts  जुन उपकरण मर्मत गरेर उपकरण ठिक अवस्थामा नआए  त्यस बापत नयाँ उपकरण मिल्ने छ ।
#008 यदी उपकरण संचालन गर्न कुनै कठिनाई भएमा दिनको ठिक ११ः३० बाट बेलूकी ५ः०० सम्म Online बाट अथवा फोन बाट पनि 061-465150/061-465567 संचालन गर्न सिकाइने छ ।
#009 अरु कुनै समस्या वा जिज्ञासा भएमा निम्न स्थान र फोनमा जानकारी गराई सेवा लिनु वा दिन सक्नु हुने छ ।
#010 सबै उपकरणमा २ बर्ष ग्यारेन्टी र ३ बर्ष वारेन्टी को ब्यावस्था गीरएको छ ।
#011 हजुरहरुले हाम्रो मुख्य कार्यालयमा उपकरणको समस्या बारे जानकारी गराई दिनु होला ।
#012 सबै शहरमा यस कम्पनीको बजार प्रतिनिधि ब्यवस्था गीरएको छ यदी उपकरण प्रयोगमा कुनै कीठनाई वा समस्या भए मा प्रतिनिधि मार्फत उपकरणको प्रयोग बारे  जानकारी लिन सीकन्छ ।
#013 यदी नेपाल सरकारले कुनै पनि बेला नेपाली मुद«ा परिवर्तन गरे जस्तै फरक रङ र फरक आकार परिवर्तन गरेमा त्यस समयमा यसै  उपकरणलाई Format गरी पुर्न  प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
#014 बजारमा आएका Chinese and Indian Machine हरु खराबी भएमा कुनै किसिमको मर्मत नभएको तर हामीहरुको उपकरण मर्मत भई सोही अवस्थ ल्याउन सकिन्छ ।
#015 यदी हजुरहरुको उपकरण खराब आएमा कुनै पनि हाम्रा Sales Office बाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
#016 नेपालमा धेरै सहरहरुमा हाम्रा Sales Office हरु छन् ।
#017 हजुरहरुमा यस उपकरणलाई कुनै पनि बेला १५ दिन को Trial मा प्रयोग गर्न पाउनु  हुने छ र त्यस १५ दिन पछि उपकरणमा विश्वास भएमा खरिद गर्न सकिन्छ ।
#018 कृपया हामीलाई एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुस त्यस पछी हामी सधै हजुरहरुले सोचेको भनेको जस्तै सेवा गरि रहने छौ ।

Manual of Model 2830

#1# Machine ON हुने बित्तिकै FUNC Mode आउछ । यो Mode मा MG, MT, UV र IR sensor हरु ON मा हुन्छ । यस FUNC Mode  मा Rs 1000, Rs 500 र Rs 100 को Note हरु Count गर्न सकिन्छ । Counting गर्न Note को Bundle Machine मा  हाल्दा हाम्रो अलिकती ध्यान पुर्याउनु पर्छ । जस्तै Note हरुको चार कुना मिलाउने र Bundle लाई हल्का Slide गरेर अगाडीको Note लाई तल र पछाडी को Note हरुलाई क्रमस माथी माथी हुने गरी मिलाउने । MG Off गर्नुपर्ने छ ।
#2# Note को Bundle Machine मा हाल्ने बित्तीकै Machine ले Auto Mode मा छ भने Counting start गरीहाल्छ र यदि Machine Manual Mode मा छ भने Note को Bundle मिलाएर राखेपछि Restart button थिचेपछि मात्र Count गर्न थाल्छ ।
#3# Machine ले कुनै पनि Note लाई Fake note, double note, chain note, आदि भनेर रोकिएपछि त्यस शंका गरीएको Note लाई Side मा राख्ने र फेरी Restart button थिचेर Continue गर्ने । Machine ले शंका गरेको Note लाई Count गर्दैन ।
#4# Machine ले शंका गरेको Note लाई फेरी Single जाँच गर्न Machine मा हाल्ने । यदि Single जाँच गर्दा पनि Machine ले  त्यस Note लाई Fake Note मात्रा भनि राख्छ र Screen मा E02 UV feature not found वा E03 MG feature not found मात्रा भनिराख्छ भने त्यो Note नक्कली नै हुनु पर्छ ।
#5# Machine को FUNC key थिच्यौ भने Machine को Mode अब Mix मा आउछ । यो Mode मा Rs 1000, Rs 500 र Rs 100 का Note हरु मिसाएर एकै चोटी हाल्यो भनेपनि Machine ले Bundle मा Rs 1000 को Note कति वटा, Rs 500 को Note कति वटा र Rs 100 को Note कति वटा छ भनेर Screen मा नै लेखेर देखाइदिन्छ ।
#6# यो Mix Mode मा Note हरु सबै मिलेको हुनुपर्दछ । जस्तै Fold हुनु भएन, माथी तल हुनु भएन, एक आपसमा टासीइको हुनु भएन, खुम्चीएको हुनु भएन, आदी । त्यसपछि मात्र Perfect Counting हुन्छ ।
#7# Machine को FUNC key थिच्यौ भने Machine को Mode अब SORT मा आउछ ।
#8# यो SORT Mode मा Note को size को आधारमा Machine ले Note हरु छुट्टाउने काम गर्छ । जस्तै कुनै Note को Bundle मानौ Rs 1000 को 100 pcs छ तर कसैले त्यस Bundle मा Rs 500 वा Rs 100 वा अन्य Note हालेर 100 pcs पुर्याएको पनि हुन सक्छ । तर यो SORT Mode ले त्यसता मिसाईएका Note हरुलाई छुट्टाईदिन्छ । साथ साथै मिसाईएको Note लामो हो वा छोटो Note हो त्यो पनि Screen मा लेखेर देखाई दिन्छ ।
#9# फेरी Machine को FUNC key थिच्यौ भने Machine COUNT Mode मा आउछ । यो Mode मा विशेष गरेर Rs 50, Rs 20, Rs 10 र Rs 5 का Note हरु count गर्न गरन्छि । यो Mode मा खाली UV र IR sensor मात्र ON हुन्छ ।
#10# यदि Note हरु धेरैनै पुराना र रंग लागेका छन् भने UV र IR button थिचेर OFF गर्न सकिन्छ । त्यस पछि Machine ले Normal Counting Machine ले जस्तै count गर्न थाल्छ ।
#11# Note हरु जति पुरानो हुन्छन् त्यतीनै नमिलेको हुन्छन् । त्यसैले त्यसता Note का Bundle हरुलाई Machine मा हाल्दा धेरै Slide गर्नु पर्छ ।
#12# Machine मा रहेको BATCH key थिच्यौ भने Machine Batch Function मा आउछ । यो Batch Function मा Note को Bundle बाट कति वटा Note हामीलाई चाहीएको हो त्यति नै निकाल्न सकिन्छ । जस्तैस् :- मानौ Rs 1000 को Bundle बाट हामीलाई 55 pcs Rs 1000 को चाहिएको छ भने BATCH key थिच्ने र 55 pcs थिच्ने । अब हामीले RS 1000 को Bundle Machine मा राख्यौ भने Note हरु 55 pcs सम्म तल झर्छ र Machine stop हुन्छ ।
#13# Batch Function हटाउन हामीले फेरी BATCH key नै थिच्नु पर्छ ।
#14# Machine मा रहेको ADD key थिच्यौ भने Machine ADD Function मा जान्छ । यो ADD Function मा Note को Bundle हरु पालो पालो हाल्यो भने पनि Continues Add हुदै जान्छ र अन्तिममा कति वटा pieces भयो total मा देखाउछ । यो Add Function ले धेरै Bundle हरु हुदा सबै Bundle मा गरेर कति वटा Note हरु रहेछन भन्ने पत्ता लगाउन वा Total गर्न help गर्छ । र यो Add Function हटाउन पनि ADD key नै थिच्नु पर्छ ।
#15# Note :- Machine ले Rs 1000 र Rs 500 को रातो लालीगुरास भएको Note लाई FAKE NOTE (MG Feature not found) भन्ने गर्छ । तर त्यो Note FAKE NOTE होइन । यो check गर्न MG key थिचेर MG र MT OFF गर्ने UV र IR मात्र राखेर Note लाई check गर्ने Note Pass भैहाल्छ ।

केही सहकारी संस्था बाट जाली नोट पहिचान भएको बिबरणहरु यस प्रकार छन् ।
नाम                                                                                                ठेगाना                                                                                        फोन न.
१) बगैंचा साकोस                                                                      पोखरा, कास्की ५                                                                          ०६१ ४१९१२४
२) काँहु देउराली बहुउद्देशीय सहकारी                                           पोखरा,कास्की ४                                                                                  ०६१ ५३७५८८
३) फेवा साकोस                                                                             बुटवल ५                                                                             ०७१ ५४२३२४
४) मोदी साकोस                                                                             नयापुल ४                                                                          ०६१ ५०२०५३
५) पार्वतीपुर महिला किसान कृषि सहकारी                              पार्वतीपुर, चितवन ३
६) साइनो÷धनुष साकोस                                                            पोखरा,कास्की ४                                                                               ०६१ ५३४५०९
७) रामघाट महिला साकोस                                                         पोखरा,कास्की ४                                                                            ०६१ ५३३३७६९
८) राहात साकोस                                                                         कुशमा पर्वत ४
९) साना किसान कृषि सहकारी                                                  बछौली, चितवन ३                                                                            ०५६ ५८०१८८
१०) साना किसान कृषि सहकारी                                               शुक्रनगर, चितवन ३                                                                             ०५६ ६२१०७५
११) साना किसान कृषि सहकारी                                                     लाहान
१२) साना किसान कृषि सहकारी                                                       धनुषा
१३) फुलबारी साकोस                                                                    वालिङ्ग ४                                                                              ०६३ ४४०६२४                      १४) नागढुङ्गा साकोस                                                        नागढुङ्गा, पोखरा                                                       ०६१ ५३१३९७

Spare Parts of our machine